mandag 23. juni 2014

Kari i farta

Eg bestemte meg for å handquilte duken min. Når eg har lagt ned so mykje arbeid med å handsy duken ville eg og handquilte den. Kjekkare det enn å sende den vekk til quilting. Og når eg var so heldig at Kari ville tråkle den i saman, so var det til stor hjelp.

Her er Kari i full sving med å feste bakstykke og vatten.

Då er duken festa til vatten og bakstykket. Spennande :)
No er duken stramma opp i maskina og klar for tråkling. Vatt og bakstykke heng laust ned.
Her tråklar Kari i saman duken min. Tråklinga var gjort på ei lita stund. Arbeidet var å stramme den opp i maskina.
No har eg starta med handquiltinga og det er bare å anbefale å få tråkla arbeidet først.